Susta me gaz me kompresim

 • Burimet e gazit me temperaturë të lartë

  Burimet e gazit me temperaturë të lartë

  Një vulë me temperaturë të lartë lejon që këto burime gazi t'i rezistojnë nxehtësisë deri në 392° F. Ata kanë një montim fundor me fole me top dhe kunj me top në çdo skaj për montim.Pajisjet fundore të folesë së topit rrotullohen në çdo drejtim mbi kunjin e topit për të kompensuar mos-drejtimin.

  Susta me gaz me temperaturë të lartë ka një gamë më të madhe të temperaturës me mbyllje të veçantë.Lidhëset me top dhe fole 10 mm janë standarde, por të lëvizshme, duke lënë fije M8 ​​në të dy anët.Shufra e trajtuar me qeramikë me mbulesë pluhuri.

 • Susta mekanike me stil burim gazi me jetëgjatësi

  Susta mekanike me stil burim gazi me jetëgjatësi

  Funksionimi mekanik do të thotë që këto susta nuk kanë vula për të dështuar ose rrjedhje gazi.