Susta e gazit me tension

  • Pranvera e gazit me tension dhe tërheqje

    Pranvera e gazit me tension dhe tërheqje

    Burimet e gazit me tension dhe tërheqje, këto njësi funksionojnë në drejtim të kundërt të burimeve të gazit me kompresim.Kufizimet e montimit shpesh nuk lejojnë përdorimin e sustave të ngjeshjes;dmth, dyert dhe panelet hyrëse të varura horizontalisht në fund dhe çdo lloj mbulese ose kapak që duhet të hapet ose të mbyllet.Sustat e gazit me tension gjithashtu shpesh funksionojnë si tensionues në montimet mekanike dhe ngasjet e rripave.