Susta me gaz vetëmbyllëse

  • Susta me gaz që mbyllet vetë për mbështetësen e krahëve të karriges

    Susta me gaz që mbyllet vetë për mbështetësen e krahëve të karriges

    Susta e gazit vetëmbyllëse është një nga sustat e strukut të gazit, i cili rrit pajisjen e kyçjes në bazë të sustës standarde të sustës së gazit.Kur susta e gazit është e ngjeshur në më të shkurtërn, ajo mund të kyçet për të ruajtur gjendjen e ngjeshjes.Zhbllokimi i sustës së gazit thjesht duhet të shtypet dhe susta e gazit të kthehet në një gjendje të shtrirë natyrshëm.